GAME PIKACHU

game pikachu full màn hình

Nằm trong loạt Game Kinh điển , nhiệm vụ của bạn là tìm 2 hình giống nhau và đường nối giữa 2 hình không bị gấp khúc quá 2 lần và loại bỏ những hình đó. Sử dụng chuột thực hiện các thao tác. Chúc bạn vui vẻ với Game Pikachu !


Chơi Game Pikachu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét